ינואר 2000 – טיול לחרמון / נווה אטיב עם חברה מהיחידה בצבא